Студија за пазарниот и кредитниот ризик - Bits of insurance

Студија за пазарниот и кредитниот ризик

Designed by Freepik

Европскиот надзорен орган за осигурување и професионално пензиско осигурување (EIOPA), на 22.5.2018 година, ја објави својата прва студија за моделирање на пазарниот и кредитниот ризик. Резултатите од студијата покажуваат значителна варијација кај производите на различни имотни модели, делумно поради специфичноста на моделот, што укажува на потребата за дополнителни активности за надзор на овие модели. Оваа студија е само првиот чекор во континуиран процес на следење и споредување на внатрешни модели на пазарен и кредитен ризик.

Студија е достапна на веб-страницата на EIOPA.

[pdf-embedder url=”https://bitsofinsurance.bitnamiapp.com/wp-content/uploads/2018/05/EIOPA_comparative_study_on_market_and_credit_risk_modelling.pdf”]