Зошто 5G е опасност за осигурениците - Bits of insurance

Зошто 5G е опасност за осигурениците

Во годишната анализа на Swiss Re за ризиците кои имаат потенцијал значително да влијаат врз осигурениците се вклучени и очекуваните – климатските промени и состојбата на глобалната економија.

Но, на листата, исто така се појави нов учесник кој во моментов е во центарот на американско-кинеската борба за технолошка надмоќ: 5G.

Додека светот се подготвува да ја промовира инфраструктурата за мобилна комуникација од петтата генерација, извештајот на Sonar од Швајцарската република предупредува дека супербрзата мобилна технологија носи стапици со импликации за индустријата.

“Зголемената сложеност на новите системи како што е 5G, во комбинација со претставата за итноста на воведувањето на пазарите, носи зголемени тешкотии за корисниците темелно да ги тестираат системите од недостатоци и злонамерни карактеристики”, изјави Ерик Дуранд, директор на Одделот за сајбер.

“Покрај ова, зголемениот пропусен опсег на нови и повеќе децентрализирани системи може да понуди повеќе влезни точки за злонамери и да дозволи побрзо ширење на податоците отколку порано.

“Додека ризикот од сајбер шпионажа вообичаено не е опфатен во осигурителните полиси, тоа може негативно да влијае на корпорациите или дури и на целата економија на пазарот, па оттука и да влијае врз осигурителната индустрија”.

Прашањата за приватност, нарушувањата на безбедноста и шпионажата се клучните стравови при воведување на 5G.

 

Тамара Илиева